Vår filosofiVåre opplevelsesreiser er i utgangspunktet tiltenkt små til mellomstore grupper, og dermed gi oss den nødvendige fleksibiliteten og personlige oppfølgingen som bygger opp om vårt turkonsept.

Hensikten er å kunne gi et innblikk i et autentisk Dalmatia og tilby et bredt opplevelsesspekter når det gjelder severdigheter/aktiviteter, cuisine, historie og tradisjoner. Ved å operere i mindre grupper, gir det oss innpass i en langt mer privat sfære, der vi får et bedre innblikk i hvordan mennesker i regionen bor og lever. Vi får også føle på kroppen den utbredte gjestfriheten til folk i Dalmatia. Våre gruppeturer skal heller ikke bære preg av stress, og deltagerne skal ha egen tid til disposisjon mellom utflukter og aktiviteter.

Vi har lagt ned mye ressurser på å knytte til oss de riktige samarbeidspartnere i Kroatia.  Tilgjengelighet, fleksibilitet og pålitelighet er viktige verdier i vårt virke, og vi forventer intet mindre av våre samarbeidspartnere. Gjennom personlige relasjoner til de vi jobber med, gir dette oss den tryggheten vi trenger. Vi vet at de vil stille opp når vi eller våre kunder trenger det.