LeiebetingelserAliviate AS er registrert medlem av Reisegarantifondet (RGF), og har stilt den nødvendige garanti ihht. vedtak fattet av RGF 22.01.16. Dette sikrer bla. kunden full refusjon av forskuddsinnbetalinger dersom turarrangøren går konkurs.

rgf

Disse generelle leiebetingelsene er gjeldende for samtlige leieforhold formidlet gjennom Aliviate Travels (org. nr. 916326343). Betingelsene er å anse som en bindende avtale mellom leietaker og Aliviate Travels (heretter benevnt AT). Det er derfor viktig at de som leier gjennom oss gjør seg kjent med disse leiebetingelsene før bestilling gjøres.

 1. Garanti og forpliktelser.

AT er ansvarlig for å formidle leieavtale og sørge for betaling mellom leietager og huseier, og sørge for at dette skjer ihht. norsk lovgivning. AT eier ikke leieobjektene og står derfor ikke ansvarlig for omstendigheter knyttet til selve leieobjektene. Ved bekreftelse av bestilling pr. e-post aksepterer leietageren leiebetingelsene.


2. 
Informasjon om boligen

Vi forplikter seg til at det skal være mest mulig overenstemmelse mellom informasjon gitt om utleieobjektene på nettside/brosjyrer og de faktiske forhold på stedet. Boligene skal inneholde det utstyr og de fasiliteter de er markedsført med. All informasjon om ferieboligene på nettsider/brosjyrer baserer seg på informasjon gitt av utleier. Det kan imidlertid forekomme endringer som AT ikke blir gjort oppmerksom på. Vi kan ikke holdes ansvarlig for disse og tar også forbehold om bilde og trykkfeil på hjemmesiden. Forøvrig påser vi gjennom stikkprøver at dette samsvarer med de faktiske forhold. Skulle det likevel oppstå uklarheter vil vi bistå leietaker med reklamasjon.

Som minimum skal ferieboligene inneholde det utstyr som den er markedsført med. Videre skal boligen ha tilstrekkelig utstyr for tilberedning og servering av mat til det antall personer boligen har sengeplasser til. Boligen skal ha skapplass til leietakers medbrakte klær, mat og øvrige effekter. Boligen skal i leieperioden være til leietakers disposisjon.


3. Oppgitte priser for leie av feriebolig

Som standard inkluderer prisene følgende:
– Oppvarming/Elektrisitet
– Elektrisitet
– Rengjøring av leilighet etter endt leie
– Sengetøy og håndklær
– Bank-, vekslings- og administrasjonskostnader
– Turistskatt til Kroatia

Avvik fra dette kan forekomme (bla. turistskatt, rengjøring, m.m.), men det vil opplyses om dette i forkant av bestilling/bekreftelse.

Vi forsikrer at prisene oppgitt i ordrebekreftelsen og/eller på nettside er gjeldende priser (disse oppdateres en gang i året). Vi og huseier forbeholder oss likevel retten til å endre prisene i tilfelle økte offentlige skatter, avgifter eller valutaendringer.

I tilfelle endringer av pris på mer enn 10% skal leietaker snarest mulig informeres om dette. Leietaker har, etter å blitt informer,t 5 dager til å kansellere leieforholdet uten kostnader. Innbetalte beløp blir da refundert i sin helhet. Skjer ikke kansellering innen fristen regnes prisøkningen som akseptert av leietaker.

Betalingen for leieforholdet som vi krever inn på vegne av huseier, vil stå på en egen konto i norsk bank.

4. Bestilling/betalingsbetingelser

Ved bestilling av feriebolig trenger vi følgende informasjon:
– Navn på leieobjekt (jmf. navn på våre nettsider)
– Ønsket leieperiode
– Antall personer m/ fullt navn (samt alder på barn under 16 år)
– Kontaktinformasjon (navn, adresse, telefon og e-post)

Bestilling sendes til post@aliviate.no.

Ønskes dere at vi besørger transport til/fra Split flyplass trenger vi også info om flightnr., tidspunkt for ankomst/avreise og hvilken by dere reiser fra/til.

Fremgangsmåte for bestilling av feriebolig:

 1. Finner du en leilighet du kunne tenke deg å leie gjennom oss, sender du oss en forespørsel på mail eller pr. telefon.
 2. Vi sjekker opp om leiligheten ledig og kommer med en tilbakemelding/tilbud innen innen 3 dager. Dersom leiligheten er opptatt vil vi prøve å finne alternative utleieboliger, evt. komme med forslag til justering av leieperioden.
 3. Når dere bekrefter pr. mail at dere ønsker å leie det tilbudte leieobjektet, aksepteres leiebetingelsene og bestillingen regnes som bindende. Når vi har mottatt bekreftelsen sender vi ut faktura for betaling av depositum (30 % av den totale leiekostnaden), normalt med en betalingsfrist på 10 dager så fremt ikke annet er avtalt. Reservasjonen regnes som endelig bekreftet først når depositumet er betalt. Vi gjør oppmerksom på at depositumet ikke er refunderbart, jmf. punkt «Avbestilling/Endring» under. Det er derfor viktig at dere har reiseforsikring i orden.
 4. Når innbetaling for depositumet er registrert sendes et bestillingsbevis/voucher til leietaker, og denne er å gjelde som en bindende kontrakt mellom leietaker og utleier. Kontaktinfo til huseier følger med bestillingsbeviset.
 5. Det resterende beløpet betales senest 40 dager før ankomst (faktura for restsum med eventuell valutakorreksjon sendes ut i forkant). Denne må betales innen fristen for at bestillingen skal være gyldig.

Ved bestillinger som gjelder avreise innen 40 dager, betales hele beløpet samlet innen 7 dager så fremt ikke annet avtales nærmere med leietaker/Aliviate Travels. Dersom reisen er nært forestående må oppholdet betales i sin helhet slik at betalingen er inne på Aliviate Travels konto før avreise. Avbestillingsreglene gjelder også ved slike bestillinger (se avsnitt under).

Bestillingen er bindende. Ved eventuelle avbestillinger eller manglende innbetalinger etter fastsatte frister gjelder reglene beskrevet under punktet «Avbestilling/Endring».

Leiekostnader på nettsider er oppgitt i Euro som er den gjeldende valutaen for utleievirksomhet lokalt. Ved utfakturering vil vi til enhver tid følge gjeldende kurs for Euro mot NOK.

I høysesongen (midten av juli-slutten av august) ønsker mange huseiere at leieperioden ikke er mindre enn 1 uke. Som følge av dette kan det påløpe ekstra leiekostnader ved kortere perioder uten at Aliviate Travels kan påvirke dette. Dette vil vi for øvrig informere leietaker om før bestillingen gjennomføres og betalingsforpliktelser inntrer.

Aliviate Travels gjør oppmerksom på at det ikke er angrerett ved kjøp av de produkter vi leverer, ref. unntak i Angrerettloven (§ 19, kapittel 5).

Betalingsinformasjon:
Aliviate AS: Org. nr. 916326343, Kontonr. 4345.11.96511, IBAN: NO7543451196511, BIC (SWIFT-adresse): AFJONO21.

 

5. Avbestilling/Endring

Ved avbestilling av en bindende bestilling vil vi kreve gebyr etter følgende satser så fremt ikke annet er avtalt:

Ved avbestilling innen 10 dager etter bekreftelse fra leietaker betales et gebyr på kr. 500,-pr. leieobjekt. Ved avbestilling etter 10 dager fra bestillingsdato, men mer enn 40 dager før ankomst betales 30% av den totale leiesummen (betalt depositum ved bestilling er ikke refunderbart). I tilfelle avbestilling mindre enn 40 dager før ankomst betales full leiepris. Det anbefales på det sterkeste at leietaker kjøper reiseforsikring som bla. dekker avbestilling som følge av sykdom, evt. andre ekstraordinære situasjoner, m.m.

Det er i utg. punktet ikke mulig å endre leieobjekt eller leieperioden, så fremt ikke samme huseier eier en annen leilighet som er gjenstand for bytte. Dette fordi Aliviate Travels må betale et forskudd til huseier etter leieperioden er bekreftet. Dersom det likevel skulle vise seg mulig etter samtykke fra huseier, må det betales et gebyr til Aliviate Travels pålydende kr. 300,-. Det samme gjelder endring av antall beboere. Dersom antall personer overskrider det antall som leiligheten er spesifisert for kan det være at huseier vil kreve økonomisk kompensasjon som følge av dette. Dette vil avklares nærmere i det enkelte tilfelle.

Dersom leieperioden forkortes etter eget ønske fra kunden, betraktes dette som en avbestilling av de respektive dagene og gebyrene som nevnt over gjelder.

6. Ankomst/avreise

Før avreise vil leietaker få tilsendt diverse info om leieobjektet, som beliggenhet/adresse, telefonnummer til huseier eller annen engelsk- eller norsktalende kontaktperson.

Tidligst ankomsttidspunkt er vanligvis kl. 1400, og avreisetidspunkt senest kl. 11.00. For øvrig kan andre tidspunkt avtales nærmere med huseier dersom forholdene skulle tillate det. Spesielt utenfor høysesong bruker dette å være uproblematisk.

Vi vil her bistå leietaker med nærmere avklaringer mot huseier i god tid før avreise, også hva gjelder avlevering av nøkler ved ankomst/avreise.

Dersom man av ulike årsaker skulle bli forsinket plikter leietaker så snart som mulig å informere huseier/kontaktperson om dette for å avtale ny ankomst tid (alternativt kan Aliviate Travels kontaktes dersom ikke kontakt oppnås med huseier). Forsinkelser forekommer jevnlig, noe både vi og huseierne har full forståelse for. Så lenge leietaker holder huseier/kontaktperson informert om eventuelle forsinkelser er som regel huseiere svært fleksible i forhold til ankomst/avreisetidspunkt.

7. Leietakers plikter

 • Den som bestiller feriebolig må være over 18 år.
 • Leietaker skal påse at utleieobjektet ikke beboes av andre enn det som er oppgitt i voucheren. Dersom utleieobjektet skal benyttes av andre, evt. flere, må leietaker informere oss eller huseier om dette i forkant. Dersom flere skal benytte leiligheten tar vi på vegne av huseier forbehold om at satsene kan endres.
 • Ferieboligen skal forlates i samme stand som ved ankomst (med unntak av rengjøring), og utleie og inventar skal under oppholdet behandles på en varsom måte. Før avreise skal oppvasken tas (de fleste av våre ferieboliger har oppvaskmasking), og tomgods og søppel tas ut.
 • Dersom det skjer skade på inventar plikter leietaker å informere oss eller huseieren om dette snarest, og evt. oppgjør/kompensasjon avtales med huseier før avreise. For noen av ferieboligene våre krever eier et sikkerhetsdepositum, og evt. kompensasjon for skade på inventar eller leieobjektet vil trekkes fra depositumet.
 • Leietaker må ta hensyn til naboer og følge de husregler som måtte gjelde. I de tilfeller hvor leilighetene har svømmebasseng, bør ikke barn oppholde seg i nærheten eller bruke svømmebassenget uten oppsyn av voksne.
 • Ferieboligene er i privatpersoners eie så det dreier seg kort fortalt om å vise respekt og utøve vanlig skikk og bruk. Da blir alle glade :-).

8. Mangler/klager

Huseier er ansvarlig for at utleieobjektet er rengjort og i forventet stand ved ankomst. Klager ved eventuelle mangler eller feil rettes direkte til huseier eller oppgitte kontaktperson snarest. Huseier er ansvarlig for å rette opp mangler eller kompensere for dette snarest mulig. Ved uforutsette skader og/eller forstyrrelser kan ikke leietaker ta opp krav. Dersom standarden på leiligheten ikke samsvarer med kundes forventninger, eller det er vesentlige avvik mellom beskrivelsen vi har gitt og de faktiske forhold ønsker Aliviate Travels tilbakemelding om dette.

Skulle det oppstå uenighet mellom huseier og leietaker er ikke Aliviate Travels juridisk part i saken, men bistår gjerne leietaker i reklamasjon- og klagesaker, eller ved skade på inventar og bolig. Vi kjenner godt huseierne og vi søker alltids å finne den beste løsningen for alle parter.